Çevre Danışmalık Sistemi

Bir üst çevre danışmanlık firması olarak biz, kalkınma projeleri, kurumsal işlemler ya da içeren hükümet girişimleri için stratejik ve pratik bir çözüm yelpazesi sunarak, proje planlama, tasarım ve yürütme içine sürdürülebilirlik ilkelerini gömmek istiyoruz:

Sürdürülebilir kalkınma politikası ve planlaması, denetim ve belgelendirme (Ekvator Prensipleri, BREEAM, LEED, vb)
Ölçümleri ve raporlar (vb Global Raporlama Girişimi, GEMI Navigator, BRIDGESworks)
Paydaş katılımı
Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
Çevresel sorunların değerlendirilmesi
İklim değişikliğinin etkileri ve uyum
Sera gazı emisyonları / karbon yönetimi
Alternatif ve yenilenebilir enerji
Yaşam döngüsü değerlendirmesi ve yeşil tedarik zinciri
Risk analizi ve karar verme için özelleştirilmiş araçlar
Biz, bizim çevresel ayak izi en aza olumlu toplumumuzu etkilemek ve ekonomik fayda var bizim şirket çalıştırmak için çalışıyoruz, ve bizim teknik çalışma içine bu ilkeleri engrain.